Monthly Archives: March 2009

Handlingar till Distriktsstämma 2009

Här finns alla handlingar till årets vårstämma. För mer information om själva stämman se cuf.se/stockholm eller facebook-gruppen.

Motioner Stockholms CUF 2009

Valberedningens Protokoll 2009

Verksamhetsberättelse Stockholms CUF 2008

Mer dyker upp under veckan!