Monthly Archives: August 2007

H̦gskolan Рett arbetsmarknadsverktyg?

Efter ett lÃ¥ngt sommaruppehÃ¥ll pÃ¥ bloggen sitter jag nu i Kalmar och tar del av Ã¥rets Centerstämma. Just nu hÃ¥ller omrÃ¥de 1, online programmet En modern svensk modell – Jobb och företagande, pÃ¥ att avslutas efter en lÃ¥ng och intensiv debatt.

Den hetaste potatisen i debatten har varit diskussionen om ett grundtrygghetssystem med välfärdskonto, där beslutet precis blev att en utredning om en sådan socialförsäkring inte ska tillsättas.

Själv gick jag inte upp, med vad som verkade vara resten av CUF, i den frågan. Jag försökte dock verka för lite mer sunt förnuft i de högskolefrågor som finns i programmet. Framförallt för att säkra lärosätenas självständighet, bland annat genom att yrka avslag på att Högskoleverket skall genomföra kartläggningar av studenters arbetsliv efter studierna, något som jag tycker är självklart ska ligga på det enskilda lärosätet och institutionen att utföra. Jag argumenterade också mot en skrivning om en till synes mållös höjning av studiemedlen, till fördel för en inflationsjustering av detsamma.

Till sist försökte jag omskriva en punkt om ett nytt resurstilldelningssystem för den högre utbildningen för att undvika att systemet blir ett politiskt verktyg och arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det är viktigt att kvalitétssäkra högskolan och universiteten, något som idag brister, men lärosätenas självständighet och studenternas valfrihet får inte därmed försvinna.

I övrigt tycker jag att stämman har tagit beslut om ett väldigt bra och stabilt jobbprogram.

[tags]centerstämman, centerpartiet, högskolan, centerpartiets riksstämma 2007, utbildning[/tags]