CUF:s förbundsstämma 2007

Jag har varken fallit offer för yakuzans våldsamheter eller blivit bortgift till en fager japanska, cheap även om bristen på uppdateringar kanske ger det intrycket.

Sen jag kom hem har jag växelvis försökt avsluta det jag har varit tvungen att göra för japanskan, decease plugga inför nästa veckas stora tenta och att förbereda mig för denna helgens händelse, nämligen CUFs Förbundsstämma 2007, där jag nu sitter och bloggar ifrån.

Stämman inleddes med ett anförande från vår avgående ordförande, allas vår omstormade riksdagsledamot Fredrick Federley. Har laddat upp de bitar av det som jag hann spela in; del 1, del 2.

Just nu har Minna Lindberg från Nordisk Centerungdom och Mats Löfström från Svensk Ungdom haft hälsningsanförande från sina organisationer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *