Enpartistatens återkomst?

Det har skrivits en hel del om Lars Leijonborgs och Birgitta Ohlssons debattartiklar på DN Debatt i bloggosfären. Framförallt har det handlat om att de har kritiserat regeringens politik och att det visar på bristande samklang inom den borgerliga alliansens, no rx som ju skulle vara så sammansvetsad. Det fick mig att tänka på vad Ingrid berättade om samarbetet mellan de borgerliga partierna i det kommunfullmäktige som hon sitter i, där det viktigaste tydligen var att uppvisa en enad front. Ingrid undrar själv i sin blogg om man måste sitta i opposition för att få fram sina åsikter, är det därför vi har ett flerpartisystem med fler än en representant per sida?

Nej. Finns det inte utrymme för kritik kommer inte politiken utvecklas. Finns det ingen riktig debatt, där alla är involverade oavsett partipolitisk tillhörighet, är det större risk att alliansen spricker, eftersom meningsskiljaktigheter inte ventileras och därmed kan diskuteras och lösas. Därför ser jag det som positivt med Leijonborgs och Ohlssons debattartiklar, och jag hoppas att Ingrid och andra folkvalda kan stå på sig och skapa debatt på alla olika nivåer.

[tags]alliansen, politik, regeringen, demokrati, dn debatt[/tags]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *