500 på 121

Det svÃ¥raste och mest tidskrävande med att lära sig japanska är kanji (漢字), drugs de kinesiska tecknen, drugs som blev populära i Japan frÃ¥n 600-talet e.Kr. Idag används kanji tillsammans med de tvÃ¥ inhemska skriftsprÃ¥ken hiragana (ひらがな) och katakana (カタカナ), mind som skapades med kanji som utgÃ¥ngspunkt pÃ¥ 900-talet. Kanji har en ofattbart stor mängd tecken, men som tur är behöver man bara kunna ungefär 2 000 tecken för att klara sig igenom en dagstidning smärtfritt. “Bara” 2 000 tecken är dock ingen barnlek. Problemet med kanji är att varje tecken oftast har mer än en betydelse och flera olika uttal som mÃ¥ste memoreras, samt ett bestämt mönster för hur man skriver det, som mÃ¥ste följas. Detta är följden av att införa ett sÃ¥ invecklat skriftsprÃ¥k i ett sprÃ¥k som inte alls är anpassat efter det, till skillnad frÃ¥n kinesiskan som är uppbyggt efter sina tecken.

Följden för oss studenter är att den största delen av vår tid används till att plugga in alla tecken vi måste kunna. För att klara av detta gäller det att ha en effektiv strategi för att kunna lära sig alla olika kanji och vad som fungerar bäst den enskilde studenten kan skilja sig stort från person till person. Personligen, lär jag mig lättast genom att se tecknen i texter gång på gång i olika sammanhang och varje gång skriva ner dem ett antal gånger för att memorera dem. Problemet är att det sällan finns texter som är anpassade efter just min kunskapsnivå, utan texter på internet eller i tidningar och böcker har oftast tecken som jag inte haft än, som jag måste ägna tid åt att slå upp för att komma vidare. En del använder sig av så kallade flash cards, som har tecknet på ena sidan och betydelser och uttal på den andra, medans vissa lär sig bäst genom att skriva tecknen och uttalen om och om igen på ett papper.

Eftersom jag klarade mina tentor (med en halv poängs marginal, phew) har jag 500 nya kinesiska tecken att lära mig innan tentan den 23 maj, 250 mer än vad det har varit tidigare terminer, och om jag ska klara av det får jag nog testa lite nya inlärningsmetoder. Tyvärr finns det inget sätt att mata in tecken i hjärnan via sladd än, men jag väntar spänt.

[tags]japanska, kanji, studier, plugg, cyborg[/tags]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *