Herregud

Sitter och tittar på Agenda där Mona Sahlin intervjuas som blivande partiledare för S. De visar klipp från olika intervjuer med henne från förr i tiden. Bland annat en från 1982 då hon som nybliven 25-årig riksdagsledamot talar om sin avsky inför vietnamkriget och sin rädsla inför järnridån och faktumet att det kanske inte finns någon framtid alls. Hennes kommentar efter det klippet är att hon tror att unga idag känner samma rädsla och avsky som hon gjorde, no rx men inför klimathotet. Hon jämställer med andra ord vietnamkriget och järnridån med växthuseffekten. Jag har aldrig sett maken till brist på sinne för proportioner och verklighetsanknytning. Vietnamkriget dödade minst 2 000 000 människor och det kalla kriget innebar ett konstant kärnvapenhot som skulle utplånat hela vår värld.

[tags]Mona Sahlin, kalla kriget, klimatförändringar, växthuseffekten, agenda[/tags]

4 Responses to Herregud

  1. Läs pÃ¥ lite om smutspartiklars nedkylande verkan och den skenande temperaturhöjning som kan bli följden om vi människor börjar rena utsläpp men fortsätta att släppa ut växthusgaser. Kärnvapen skulle ju inte kunna utplÃ¥na (“helt förstöra sÃ¥ att ingenting Ã¥terstÃ¥r”) jorden som du försöker föranleda utan snarare skapa en människoovänlig miljö, om än väldigt snabbt, vilket är precis samma sak som människan nu gör i slowmotion. Kan det vara sÃ¥ att unga idag börjat oroa sig för sin avkomma, lÃ¥t säga tre generationer ner i leden, och inte enbart sin Ã¥lders höst? Nej, där tror jag Mona är ute och cyklar. Dagens unga oroar sig fortfarande för sin Ã¥lders höst och kommer bli väldigt glada när de fattar att de är felinformerade pga alarmismen och att de kan fortsätta i sina invanda spÃ¥r eftersom jorden inte kommer bli obeboelig förrän om drygt hundra Ã¥r. Och dÃ¥ är vi ju alla ändÃ¥ döda sÃ¥! Yey, fortsätta konsumera!

  2. Läs pÃ¥ lite om smutspartiklars nedkylande verkan och den skenande temperaturhöjning som kan bli följden om vi människor börjar rena utsläpp men fortsätta att släppa ut växthusgaser. Kärnvapen skulle ju inte kunna utplÃ¥na (“helt förstöra sÃ¥ att ingenting Ã¥terstÃ¥r”) jorden som du försöker föranleda utan snarare skapa en människoovänlig miljö, om än väldigt snabbt, vilket är precis samma sak som människan nu gör i slowmotion. Kan det vara sÃ¥ att unga idag börjat oroa sig för sin avkomma, lÃ¥t säga tre generationer ner i leden, och inte enbart sin Ã¥lders höst? Nej, där tror jag Mona är ute och cyklar. Dagens unga oroar sig fortfarande för sin Ã¥lders höst och kommer bli väldigt glada när de fattar att de är felinformerade pga alarmismen och att de kan fortsätta i sina invanda spÃ¥r eftersom jorden inte kommer bli obeboelig förrän om drygt hundra Ã¥r. Och dÃ¥ är vi ju alla ändÃ¥ döda sÃ¥! Yey, fortsätta konsumera!

  3. Mona vill bara plocka poäng.

    Vad fan Ã¥stadkom hon som miljöminister frÃ¥gar jag mig…

  4. Mona vill bara plocka poäng.

    Vad fan Ã¥stadkom hon som miljöminister frÃ¥gar jag mig…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *