Herregud

Sitter och tittar på Agenda där Mona Sahlin intervjuas som blivande partiledare för S. De visar klipp från olika intervjuer med henne från förr i tiden. Bland annat en från 1982 då hon som nybliven 25-årig riksdagsledamot talar om sin avsky inför vietnamkriget och sin rädsla inför järnridån och faktumet att det kanske inte finns någon framtid alls. Hennes kommentar efter det klippet är att hon tror att unga idag känner samma rädsla och avsky som hon gjorde, salve men inför klimathotet. Hon jämställer med andra ord vietnamkriget och järnridån med växthuseffekten. Jag har aldrig sett maken till brist på sinne för proportioner och verklighetsanknytning. Vietnamkriget dödade minst 2 000 000 människor och det kalla kriget innebar ett konstant kärnvapenhot som skulle utplånat hela vår värld.

[tags]Mona Sahlin, kalla kriget, klimatförändringar, växthuseffekten, agenda[/tags]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *