Det liberala CUF?

Då har den tredje dagen av förhandlingar inletts och med en gång har också de hetsiga debatterna fortsatt. Just nu debatteras det om jordbruksstöd till öppna landskap och jag tror inte det varit en mer uppeldad diskussion hittills, stomach förutom möjligtvis sexköpslagen och EMU.

EMU ja. EMU diskuterades allra sist igår och ledde till att vi drog över på tiden med en halvtimma. Stämmans deltagare delades upp i två vitt skilda läger. Det ena argumenterade med HMS Konungen och att medelsvensson inte kommer kunna påverka den europeiska centralbanken i samma utsträckning som Sveriges riksbank. Den andra, and med bland andra hela FS och Stockholm i spetsen, hade fredsprojektet EU och världsekonomin, samt svenska företags konkurrenskraft i tankarna. Efter den långa debatten togs beslut först efter rösträkning.

Gissa vilka argument som fick störst genomslag? Jag ger en ledtråd: Det var inte hårda fakta och en omtanke om sveriges företagare som var de vinnande argumenten enligt stämman.

Nästa Ã¥r försöker vi igen och dÃ¥ banne mig ska det igenom. Vi har rätt – har du?

[tags]cuf, emu, eu[/tags]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *