Kättarriksdagen?

Angående den studie om riksdagsledamöternas medlemskap i svenska kyrkan som presenterades i de flesta dagstidningarna igår var det en sak som jag blev undrades inför. De artiklar jag läste om saken tog upp skillnaden i antal mellan riksdagsledamöter som har gått ur svenska kyrkan jämfört med hur många som gått ur av svenska folket i stort. Det verkade som att man var förvånad över den siffran.

Med tanke på att andelen svenskar som säger sig vara ateister eller agnostiker är mycket större än de 25% som aktivt gått ur samfundet svenska kyrkan tycker jag det  känns ganska naturligt att samma andel är större bland riksdagsledamöterna. De är en grupp svenskar som (förhoppningsvis) är mer engagerade och medvetna om sina val, click till exempel i förhållande till vilka föreningar och sammanslutningar de är medlem i.

[tags]svenska kyrkan, riksdagsledamot, kyrklighet[/tags]

2 Responses to Kättarriksdagen?

  1. o idag skickade jag själv in min ansökan om att lämna sekten.. 😉

  2. o idag skickade jag själv in min ansökan om att lämna sekten.. 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *