Category Archives: Nyheter

Döden som framgångsfaktor

Europa vaknade idag med ett enda budskap att ta in: västvärldens nemesis är besegrad. Efter en lyckad aktion av amerikansk underättelsetjänst dödades Osama bin Ladin i en förort till Islamabad.

Reaktionen på detta var omedelbar och otvetydig. Vi har tagit ett stort steg framåt i kriget mot terrorismen och därmed för demokratiska ideal och civilisation enligt västerländsk modell. På TV visas bilder från gräsmattan framför vita huset där tusentals amerikaner samlats för att jubla och fira detta historiska ögonblick.

Det är förståeligt att man reagerar med glädje när man efter nästan tio år får lite closure på ett nationellt trauma, prescription särskilt med tanke på att attacken mot World Trade Center i princip har definierat stora delar av amerikansk utrikes- och inrikespolitik sedan 2001.

Vad som inte är lika lätt att förstå är de stämningar som finns i sociala medier och i uttalanden av internationella ledare och andra opinionsbildare nu på förmiddagen. Känslan som förmedlas är att bin Ladens död bör ses som en framgång för hela det demokratiska samhällsbygget.

Det är självklart att en “värld utan [bin Laden] är en bättre värld”, som Carl Bildt skriver pÃ¥ Twitter. Men det är inte lika självklart att hans död nödvändigtvis innebär detsamma. Hanna Wagenius skriver till exempel bra pÃ¥ Newsmill om bristen pÃ¥ respekt för rättssäkerhet som det ges uttryck för. Det jag främst reagerar pÃ¥ är den närmast medeltida glädjen inför hans död.

Krig är alldeles uppenbart en annorlunda omgivning än den där samhällets vanliga spelregler definierats. Det betyder inte att även våra moraliska slutsatser invalideras bara för att något sker i krigstid. Att någon har mist sitt liv är alltid tragiskt, oavsett vem det är.

Ett dödsfall kommer aldrig vara ett framsteg för den (liberala) demokratin. Att framställa Bin Ladins bortgång som en seger må vara korrekt i en strikt krigsteknisk bemärkelse, men det är ingen seger för den typ av samhälle som jag önskar se idag och i framtiden.


DN 1, DN 2, DI, SvD 1, SvD 2

Kättarriksdagen?

Angående den studie om riksdagsledamöternas medlemskap i svenska kyrkan som presenterades i de flesta dagstidningarna igår var det en sak som jag blev undrades inför. De artiklar jag läste om saken tog upp skillnaden i antal mellan riksdagsledamöter som har gått ur svenska kyrkan jämfört med hur många som gått ur av svenska folket i stort. Det verkade som att man var förvånad över den siffran.

Med tanke på att andelen svenskar som säger sig vara ateister eller agnostiker är mycket större än de 25% som aktivt gått ur samfundet svenska kyrkan tycker jag det  känns ganska naturligt att samma andel är större bland riksdagsledamöterna. De är en grupp svenskar som (förhoppningsvis) är mer engagerade och medvetna om sina val, click till exempel i förhållande till vilka föreningar och sammanslutningar de är medlem i.

[tags]svenska kyrkan, riksdagsledamot, kyrklighet[/tags]

Definitioner

Borde egentligen ligga och sussa, seek men vill bara kort kommentera EUs angrepp på Googles utökade lagring och hantering av information om hur folk söker på Google och använder deras tjänster i övrigt. Till att börja med behöver jag knappast påpeka hur motsägelsefullt det är, physician med tanke på EUs egna förslag om teledatalagring, discount för det har så många redan gjort.

Men den främsta skillnaden är att Google är ett företag som tillhandahåller en tjänst (helt gratis för övrigt), som många råkar tycka om att använda. Det står alla internetanvändare helt fritt att använda någon annan sökmotor, mailklient, kalender och nyhetskälla, till exempel yahoo, microsoft live eller ask.com, om man inte tycker om Googles beteende. (Glöm inte heller att den lagring som detta gäller endast sker för de användare som frivilligt bett om det.) Detta står i kontrast till EU, eller Sverige för den delen, som på ett helt annat sätt har ansvar för sitt agerande gentemot medborgarna och vår integritet, där ett liknande förslag inte alls handlar om frivilliga avtal på samma sätt.

Man undrar om inte EU-tjänstemännen ser ironin i det hela?

[tags]google, datalagring, eu, demokrati[/tags]

Vad är ett statusjobb?

En avhandling från Göteborgs Universitet har utifrån enkätstudier rankat 100 svenska yrken efter status. Högst på listan kan man hitta yrken som ambassadörer, advice läkare, pharm högre akademiker (professorer, cheap forskare), jurister (domare, advokater), samt vissa politiska yrken.

Jag tyckte det skulle vara intressant att veta hur mycket dessa respektive yrken tjänar, så jag matchade de tio som påstås ha högst status med 2005 års medellöner enligt SCB:

1 Ambassadör ……. 59500
2 Läkare ……………. 45600
3 Domare ………….. 35400
4 Professor ……….. 29200
5 Advokat …………. 35400
6 Pilot ………………. 44900
7 Vd ………………….. 63600 (stort eller medelstort företag)
8 Forskare ………… 30-35000
9 Civilingenjör …… 35000
10 StatsrÃ¥d ………… 59500

Vill inte lägga någon vidare värdering i de här siffrorna, men lätt att se är ju i alla fall att de yrken med mest status inte nödvändigtvis är de högst avlönade. Skulle vara intressant att se en studie som är inriktad på just lönens inflytande på ett yrkes status.

Läs mer på di.se.

[tags]status, statusyrke, scb, medellön[/tags]

Äntligen!

Radioaktiv strålning ny skyltEfter fem års hårt arbete har vi äntligen fått en ny varningsskylt för radioaktiv strålning. Det är skönt att se att IAEA använder sin tid till nåt vettigt, istället för att försöka förhindra atomvapenutveckling.

The UN’s International Atomic Energy Agency (IAEA) and the International Organization for Standardization (ISO) have introduced a new ionizing radiation warning symbol (pdf) to supplement the traditional international symbol for radiation, the three cornered trefoil, which has no intuitive meaning and little recognition beyond those educated in its significance. The new symbol is the result of a five-year project conducted in 11 countries around the world that included testing with different population groups – mixed ages, varying educational backgrounds, male and female – to ensure that its message of “danger – stay away” was crystal clear and understood by all.

Uppdatering: Extra kul att se att massmedia också kan prioritera rätt:

Top Stories - IAEA & Anna Nicole

[tags]effektivt spenderande, skyltar, FN, IAEA[/tags]