Definitioner

Borde egentligen ligga och sussa, seek men vill bara kort kommentera EUs angrepp på Googles utökade lagring och hantering av information om hur folk söker på Google och använder deras tjänster i övrigt. Till att börja med behöver jag knappast påpeka hur motsägelsefullt det är, physician med tanke på EUs egna förslag om teledatalagring, discount för det har så många redan gjort.

Men den främsta skillnaden är att Google är ett företag som tillhandahåller en tjänst (helt gratis för övrigt), som många råkar tycka om att använda. Det står alla internetanvändare helt fritt att använda någon annan sökmotor, mailklient, kalender och nyhetskälla, till exempel yahoo, microsoft live eller ask.com, om man inte tycker om Googles beteende. (Glöm inte heller att den lagring som detta gäller endast sker för de användare som frivilligt bett om det.) Detta står i kontrast till EU, eller Sverige för den delen, som på ett helt annat sätt har ansvar för sitt agerande gentemot medborgarna och vår integritet, där ett liknande förslag inte alls handlar om frivilliga avtal på samma sätt.

Man undrar om inte EU-tjänstemännen ser ironin i det hela?

[tags]google, datalagring, eu, demokrati[/tags]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *