Tag Archives: fitness

Är fetma smittsamt?

En ny amerikansk studie undersöker hur ens allmänna hälsotillstånd (kondition) påverkas av vänners fysiska hälsa. Resultatet är slående:

We find strong evidence that friends’ fitness affects own fitness as well as the probability of failing the fitness requirements. The magnitude of the effect is large, click as the effect of peer high school fitness is approximately 40 to 70 percent as large as the effect of own high school fitness. Thus, advice our findings are broadly consistent with the provocative notion that poor physical fitness spreads on a person-to-person basis.

Man är som umgås, prostate alltså. Studien finner också att det är de som är minst hälsosamma som har störst effekt på sina vänners kondition. Har man ambitioner och mål för folkhälsan är det alltså mer effektivt att rikta åtgärder mot de som har sämst allmänt hälsotillstånd.