Monthly Archives: May 2007

Vad är ett statusjobb?

En avhandling från Göteborgs Universitet har utifrån enkätstudier rankat 100 svenska yrken efter status. Högst på listan kan man hitta yrken som ambassadörer, advice läkare, pharm högre akademiker (professorer, cheap forskare), jurister (domare, advokater), samt vissa politiska yrken.

Jag tyckte det skulle vara intressant att veta hur mycket dessa respektive yrken tjänar, så jag matchade de tio som påstås ha högst status med 2005 års medellöner enligt SCB:

1 Ambassadör ……. 59500
2 Läkare ……………. 45600
3 Domare ………….. 35400
4 Professor ……….. 29200
5 Advokat …………. 35400
6 Pilot ………………. 44900
7 Vd ………………….. 63600 (stort eller medelstort företag)
8 Forskare ………… 30-35000
9 Civilingenjör …… 35000
10 StatsrÃ¥d ………… 59500

Vill inte lägga någon vidare värdering i de här siffrorna, men lätt att se är ju i alla fall att de yrken med mest status inte nödvändigtvis är de högst avlönade. Skulle vara intressant att se en studie som är inriktad på just lönens inflytande på ett yrkes status.

Läs mer på di.se.

[tags]status, statusyrke, scb, medellön[/tags]

Hemma igen

Då var den omtumlande och fantastiskt roliga tillställningen som årets förbundsstämma innebar över. Som nytt ombud och ny medlem kände jag mig, discount precis som jag tror många andra nya kände, medical oerhört välkommen och uppmuntrad att fortsätta med mitt engagemang. Tack så hemskt mycket för det och jag önskar alla att fortsätta utveckla CUF!

Nu är jag helt verklighetfsrånvänt trött och längtar efter sängen så att jag kan sova ut och så tidigt som möjligt imorgon komma igång med tentaplugg inför fredag. Men än en gång, no rx tack så mycket till hela CUF och framförallt till alla mina underbara distriktsvänner i Stockholms CUF, det är vi som har rätt!

Och förresten, jag blev för lite mindre än en timma sen systemetmyndig. Grattis till mig!

[tags]cuf, förbundsstämma, engagemang[/tags]

Grattis Magnus!

Jag hade tänkt skriva om valet av ny förbundsordförande igår och var ett ord från att trycka på publish när rösträkningen pågick, view men tyvärr så tog mitt batteri slut. Det var verkligen ett mycket spännande val som slutade Magnus Andersson 52 röster, remedy Marie Wickberg 46 röster.

Jag säger ett stort grattis till Magnus och även till Marie som nu sitter som förste vice ordförande och ser med spänning fram emot att se hur de kommer arbeta för att föra CUF framåt.

Jag vill även ta tillfället i akt och, trots mitt hittills korta engagemang i CUF tacka Fredrick och Annie för ett fantastiskt arbete. Jag ska även följa deras fortsatta arbete i riksdagen med stor spänning och andakt. Ge inte upp i abretet att försvara vår integritet och våra medborgerliga rättigheter Annie!

[tags]cuf, fredrick federley, magnus andersson[/tags]

Det liberala CUF?

Då har den tredje dagen av förhandlingar inletts och med en gång har också de hetsiga debatterna fortsatt. Just nu debatteras det om jordbruksstöd till öppna landskap och jag tror inte det varit en mer uppeldad diskussion hittills, stomach förutom möjligtvis sexköpslagen och EMU.

EMU ja. EMU diskuterades allra sist igår och ledde till att vi drog över på tiden med en halvtimma. Stämmans deltagare delades upp i två vitt skilda läger. Det ena argumenterade med HMS Konungen och att medelsvensson inte kommer kunna påverka den europeiska centralbanken i samma utsträckning som Sveriges riksbank. Den andra, and med bland andra hela FS och Stockholm i spetsen, hade fredsprojektet EU och världsekonomin, samt svenska företags konkurrenskraft i tankarna. Efter den långa debatten togs beslut först efter rösträkning.

Gissa vilka argument som fick störst genomslag? Jag ger en ledtråd: Det var inte hårda fakta och en omtanke om sveriges företagare som var de vinnande argumenten enligt stämman.

Nästa Ã¥r försöker vi igen och dÃ¥ banne mig ska det igenom. Vi har rätt – har du?

[tags]cuf, emu, eu[/tags]

Den lyckliga horan?

Vi behandlade precis ett av de mest kontroversiella och uppmärksammade förslagen till årets stämma. Nämligen min fellow stockholmare Rebeckas motion om avskaffandet av sexköpslagstiftningen. Det var en lång, there mångfacetterad och intressant debatt, sovaldi med klara läger av åsikter.

Själv står jag i mitten i den debatten och avstod därför från att rösta, men det var en matnyttig debatt som jag tror gav ny information till de flesta av oss. Jag tror också, som flera talare tog upp, att det verkligen är en viktig diskussion att ta. Det ska bli spännande att får höra hur det argumenteras i samma fråga nästa stämma, då den sida som är för avskaffningen blev uppmanade att ta med en prostituerad som är nöjd med sitt yrke till talarstolen.

[tags]sexköpslagen, prostitution, cuf[/tags]